Distributionsavtal tecknat med Sacace Biotechnologies (Italien)

IDEON, Lund: European Institute of Science AB har idag tecknat ett exklusivt avtal med det italienska bolaget Sacace Biotechnologies SRL (Como, IT) gällande distribution av molekylärdiagnostiska kit (Brucella Real-TM) för veterinärmarknaden. Bolaget Sacace Biotechnologies tillverkar och säljer molekylärdiagnostiska kit för både humant och veterinärt bruk.

Brucella Real-TM är ett veterinärt test för kvalitativ detektion av Brucella (B.melitensis, B.abortus, B.suis, B.ovis, B.canis) i bland annat helblod, mjölk och vävnad. Infekterade djur kan överföra smittan till människor. 

Avtalet ger från och med december 2017 European Institute of Science AB exklusiva försäljningsrättigheter på svenska och danska marknaden. Med avtalet breddas European Institute of Sciences produktportfölj.

På Sacace Biotechnologies hemsida finns mer information om bolaget och dess produkter (www.sacace.com).

 

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e december 2017. 

                                                                                                                                    

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)
Org.nr.: 556404-2769
Scheelevägen 27, 4th floor
IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND
Telefon: 046-286 22 30
Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar