Marknadsmeddelande 187/18 – Sista dag för handel med BTA i European Institute of Science AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, EURI BTA B, är den
10 augusti, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: EURI BTA B
ISIN-kod: SE0011307883
Orderboks-ID: 4CHV
CFI: ESNUFR
FISN: EUROPEANIN/SH B
Sista handelsdag: 10 augusti, 2018

Stockholm den 7 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.