Eurocine Vaccines meddelar att datum för omvandling av interimsaktier bedöms bli den 14 april 2022

Report this content

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines”) nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 4 slutade den 28 mars 2022. Ärendet har registrerats på Bolagsverket och omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier sker per den 14 april 2022 och beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 20 april 2022.

För mer information om TO 4, vänligen kontakta:
Nordic Issuing, +46 (0) 40-632 00 20, info@nordic-issuing.se

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolaget har en egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med över 400 deltagare.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.