Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2017 består av Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen och Pär Thuresson.

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2017 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Gunnar Bergstedt har, såsom ägare genom Aduno AB, enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Ägarrepresentant i valberedningen är även Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav).

Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, har påbörjats med en fas I/II-studie i vuxna under influensa-säsongen 2016/2017. God säkerhet har rapporterats från studien och de immunologiska resultaten väntas i juni/juli 2017.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar