Eurocine Vaccines presentation från Redeye Early Bird

Eurocine Vaccines presentation från Redeye Early Bird har publicerats.

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson och FoU-chef Anna-Karin Maltais presenterade bolaget, influensavaccinmarknaden och bolagets influensavaccinkandidat Immunose™ FLU på Redeye Early Bird i Stockholm den 28 augusti.

Presentationen finns tillgänglig på https://www.redeye.se/events#/videos/sy9wfkmu

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med målsättningen att bli det första godkända nasala influensavaccinet för barn under 2 års ålder. Barn är det segment av influensavaccinmarknaden som växer snabbast, vilket beror på att WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderades, genomfördes redan under influensasäsongen 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet. Immunologiska resultat väntas i oktober 2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar