Eurocine Vaccines studie fortlöper enligt plan

- Vi kan idag meddela att samtliga deltagare i vår andra kliniska studie med vaccinkandidaten Immunose™ FLU har fått sin första dos och att vi därmed håller utsatt tidplan, säger Kia Bengtsson, forskningsledare för klinisk utveckling.

Den aktuella studien är en så kallad Fas I/II-studie, vars primära syfte är att samla in ytterligare säkerhetsdata, vilket är en förutsättning för vidare studier i barn. Totalt deltar cirka 300 personer i åldersspannet 50 - 75 år på fem orter, där försökspersonerna delats in i sju behandlingsgrupper.

Eurocine Vaccines planerar att presentera säkerhetsdata redan i slutet av tredje kvartalet. Eftersom studien är så omfattande kommer analyserna av de immunologiska proverna att finnas tillgängliga först under kvartal fyra.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderas, genomförs redan under innevarande influensasäsong, 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar