Företrädesemission av units registrerad hos Bolagsverket

Under november/december 2017 genomförde Eurocine Vaccines AB (publ) (Bolaget) en företrädesemission av units. Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.

Varje unit bestod av en nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO 2. De nya aktierna och teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket den 22 januari 2018. Det innebär att sista dag för handel i BTU (Betald Tecknad Unit) är den 25 januari 2018 och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner den 31 januari 2018.

Antalet aktier i Bolaget efter emissionen uppgår till 67 474 109 och aktiekapitalet har ökat till 7 711 327,19 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner är 14 015 388.

Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under innevarande influensasäsong, 2017/2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar