Marknadsmeddelande 108/17 – Eurocon Consulting AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 5 maj, 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 4 maj, 2017 kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 5 maj, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 4 maj. 

Utdelningens storlek är 0,30 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 8 maj.

Information om aktien:
Kortnamn: EURO
ISIN-kod: SE0002222596
Orderbok ID: 50689
Utdelning: 0,30 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 5 maj, 2017

Stockholm den 2 maj 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.

Prenumerera