Upptagande till handel av EuroFlorist Intressenter:s obligation vid Nasdaq Stockholm

EuroFlorist Intressenter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 6 augusti 2018 ett prospekt avseende en senior säkerställd obligation med en löptid om 4 år och en ram upp till om 280 miljoner kronor ("Obligationen"). Per dagens datum har 280 miljoner kronor emitterats. I pressmeddelandet meddelades även Bolagets avsikt att ansöka om notering samt upptagning till handel av Obligationen på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Obligationen och första handelsdag är planerad på torsdag, den 9 augusti 2018. Obligationen handlas under kortnamnet EFIN 001.

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 6 augusti 2018 i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.euroflorist.com).
    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Lindsjö, CEO, EUROFLORIST INTRESSENTER AB
+46 765 45 01 02, per.lindsjo@euroflorist.com
   

EUROFLORIST INTRESSENTER AB är ett internetbaserat bolag som skickar blommor som gåvor genom sitt nätverk av florister och leverantörer. Bolaget bedriver sin verksamhet i tolv länder vilket möjliggör för internationella leveranser av blommor. Bolaget tar emot beställningar och matchar dessa med lämplig florist eller leverantör i sitt nätverk.

Taggar:

Om oss

Euroflorist är Europas ledande online företag inom blomster-och gåvoförmedling med verksamhet i tolv europeiska länder. Euroflorist säljer och levererar årligen miljontals blomsterbud till privatpersoner och företag via sina ca 4 500 direktanslutna blomsterbutiker och andra partners.

Prenumerera

Dokument & länkar