Ändring av tidigare meddelande rapporteringsdatum

Ändring av tidigare meddelade rapporteringsdatum för 2000/2001 Halvårsrapport (2000-04-01-2000-09-30) 14 november 2000* Niomånadersrapport (2000-04-01-2000-12-31) 26 januari 2001 Bokslutskommuniké (2000-04-01-2001-03-31) 30 maj 2001 * Ändrat datum Europolitan-koncernen erbjuder trådlösa telekommunikationstjänster med inriktning på den svenska marknaden. Europolitan Holdings AB är koncernens moderbolag och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Den brittiska mobilteleoperatören Vodafone Group Plc äger 71,1 procent av bolaget. Koncernen sysselsätter drygt 1 200 personer. Mer information finns på www.europolitan.se För ytterligare information kontakta: Monica Enderstein, Investor Relations, Europolitan Holdings AB Tel: 08-678 09 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT01110/bit0002.pdf

Dokument & länkar