Europolitan och Hi3G samarbetar för att bygga Sveriges bästa UMTS

PRESSMEDDELANDE - Karlskrona 2001-01-23 Europolitan och Hi3G samarbetar för att bygga Sveriges bästa UMTS-nät Europolitan och Hi3G - två av de svenska UMTS-licenstagarna - har kommit överens om att delar av UMTS-infrastrukturen byggs gemensamt. Principöverenskommelsen ger snabb, miljövänlig och billigare utrullning av Sveriges bästa UMTS-nät. Båda parterna är öppna för samarbete med andra aktörer. Europolitan AB och Hi3G Access AB har ingått en principöverenskommelse om att bygga upp och tillhandahålla infrastruktur och UMTS-kapacitet, framförallt utanför de tre storstadsregionerna - Stockholm, Göteborg och Malmö. För detta ändamål bildar parterna ett gemensamt bolag. 70 procent av befolkningstäckningen avser parterna att bygga gemensamt. Operatörernas egna infrastrukturella insatser kommer därmed främst att koncentreras till storstadsområdena. Slutliga avtal kommer att träffas senare och samarbetet förutsätter godkännanden från berörda myndigheter. - Genom delad infrastruktur kan vi med större kostnadseffektivitet möta de krav som ställs på oss och erbjuda våra kunder snabb och effektiv tillgång till den nya tekniken. Vi kommer att bygga Sveriges bästa UMTS-nät med mycket hög kvalitet och täckning. Affären är bra för våra kunder, för oss och för framtiden för UMTS i Sverige, säger Jon Risfelt, vd och koncernchef för Europolitan och Hi3G:s ordförande Björn Svedberg i ett gemensamt uttalande. Europolitan och Hi3G var två av de bolag som den 16 december 2000 tilldelades en UMTS-licens. Överenskommelsen ligger i linje med Post- och telestyrelsens riktlinjer om samarbete och kommer att ge framtidens 3G- användare tillgång till bättre och billigare tjänster. Samarbetet rör enbart byggande och drift av upp till 70 procent av befolkningstäckningen och båda bolagen kommer att ha likvärdig tillgång till infrastrukturen. Parterna kommer att behålla sin självständighet vad gäller utveckling och tillhandahållande av tjänster och innehåll till kunderna. Överenskommelsen innebär en plattform för Europolitan och Hi3G att erbjuda andra intressenter att delta i infrastrukturutbyggnaden. - Vi har en öppen och generös inställning till samarbeten och partnerskap med andra intressenter. Samarbetet kommer att vara ett av våra viktigaste verktyg för att bygga Sveriges bästa UMTS-nät och i det arbetet bjuder vi gärna in andra företag med samma ambitioner. Europolitan kommer att hålla fast vid sin plan att parallellt med utbyggnaden i storstadsområdena, prioritera utbyggnaden av 3G-täckning i Europolitans sex UMTS-kommuner Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn, Norrtälje och Karlskrona. Representanter från Europolitan och Hi3G finns tillgängliga under dagen för kommentarer (se nedan). Europolitan är en svensk GSM-operatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster. Europolitangruppen omfattar börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, samt dotterbolagen Europolitan AB, Europolitan Stores AB, Ocom AB, Doberman AB och Mobile Relations AB. Koncernen sysselsätter omkring 1300 personer. Hi3G är ett joint venture mellan Hutchison Whampoa Ltd. (60%) och Investor AB (40%). Hi3G's ambition är att vara Sveriges ledande UMTS-operatör, med innovativa tjänster och ett nät med hög kvalitet. Senast 1 januari 2002 kommer Hi3Gs tjänster att finnas tillgängliga på den svenska marknaden och vid utgången av 2003 kommer bolaget ha nått full befolkningstäckning. För mer information kontakta: Europolitan Jon Risfelt, vd och koncernchef Telefon: 0708-33 10 01 Bo Johannisson, ansvarig strategisk affärsutveckling Telefon: 0708-33 18 04 Hi3G Björn Svedberg, ordförande Telefon: 08-545 01 777 Pontus Ekman Telefon: 070-624 20 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar