Europolitan säljer nätkapacitet till ICA som startar telefoniverksamhet

Europolitan säljer nätkapacitet till ICA som startar telefoniverksamhet Europolitans säljer kapacitet i sitt GSM-nät till ICA som startar telefoniverksamhet. Detta blir möjligt sedan företagen under måndagen ingått ett långsiktigt avtal om s.k. service provisioning. Under året kommer ICA:s kunder att kunna köpa mobiltelefonabonnemang direkt från ICA. Telefonisatsningen tillsammans med ICA:s etablering av bank syftar till att bredda tjänsteutbudet till ICA:s kunder. Samarbetet med Europolitan omfattar till en början ICA:s köp av kapacitet i Europolitans GSM-nät, men det finns även planer på ett djupare samarbete kring andra frågor. - Detta är början på ett mycket djupt samarbete med ICA där vi breddar marknaden för mobila teletjänster och skapar större valfrihet för konsumenterna, säger Jon Risfelt, VD och koncernchef för Europolitan. För Europolitans del ger avtalet ökad trafik i vårt nät, vilket genererar ökade intäkter och ökad avkastning på de investeringar vi gör i infrastruktur och system. Att vi nu kan nå ICA:s cirka 3 miljoner kortanvändare är naturligtvis en stor möjlighet för oss som ledande mobiloperatör. - Vi vill stärka totalerbjudandet till våra lojala kunder med dessa tjänster för familjen och hushållet. Vår förhoppning är att ICA Kundkort härmed kommer att bli ännu mer attraktivt. Vi är mycket nöjda med detta samarbete med Europolitan och vi kompletterar varandra mycket väl, säger Johan Röhss, vice VD i ICA AB. - ICA planerar att erbjuda alla kunder med ICA Kundkort bra villkor på paketlösningar för hela familjens telefonbehov, det vill säga hushållets fasta telefon, liksom mobil- och Internetabonnemang. Betalning via ICA Kundkort ger bekvämlighet och möjlighet att få bättre kontroll på familjens telefonkostnader. Dessutom kan kunderna komma att få ICA Bonus även på teletjänster, säger Joakim Säll, ansvarig för ICA:s telefonisatsning. I samband med dagens avtal bildar Europolitan ett nytt affärsområde kring service provisioning. Europolitan har fyra avtal om service provisioning. Europolitan är en svensk GSM-operatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster. Europolitangruppen omfattar börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, samt dotterbolagen Europolitan AB, Europolitan Stores AB, Ocom AB, Doberman AB och Mobile Relations AB. Koncernen sysselsätter omkring 1300 personer. ICA är Nordens största detaljhandelsgrupp med ca 4.600 butiker, främst i Sverige och Norge, men även i Danmark och de baltiska länderna. Tillsammans med Statoil äger och driver ICA också alla Statoil-stationer i Skandinavien, bl.a. under butiksnamnet ICA Express. 2000 ingick ICA ett 50/50 partnerskap med holländska Royal Ahold. Genom detta samarbete är ICA nu en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Antalet medarbetare inom ICA-verksamheten är ca. 47.000. Besök gärna www.ica.se. För mer information kontakta: Anders Sjöholm, Europolitan AB, telefon: 0708-33 10 22, e-post: anders.sjoholm@europolitan.se Johan Röhss, vice VD, ICA AB, telefon: 08-585 50 272 Joakim Säll, ansvarig för ICA:s telefoniverksamhet, ICA AB telefon: 070-260 16 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar