Nyteckning av aktier med utnyttjande av optionsrätter

Report this content

Nyteckning av aktier med utnyttjande av optionsrätter Europolitan Holdings AB utgav under 1997 tre skuldebrev (emission 1, 2 och 3) vart och ett förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Optionsrätter överläts efter avskiljande till ledande befattningshavare i Europolitan-koncernen. Tiden för teckning av aktier enligt optionsrätter knutna till emission 1 löper från och med den 1 juni till och med den 1 december 2000. Teckning av aktier med utnyttjande av en del av optionsrätterna knutna till emission 1 har skett varigenom aktiekapitalet har ökat med SEK 24 330 till SEK 102 226 827:50 och antalet aktier har ökat med 97 320 till 408 907 310. Europolitan-koncernen erbjuder trådlösa telekommunikationstjänster med inriktning på den svenska marknaden. Europolitan Holdings AB är koncernens moderbolag och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Den brittiska mobilteleoperatören Vodafone Group Plc äger 71,1 procent av bolaget. Koncernen sysselsätter drygt 1 200 personer. Mer information finns på www.europolitan.se För ytterligare information kontakta: Monica Enderstein, Investor Relations, Europolitan Holdings AB Tel: 08-678 09 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar