Marknadsmeddelande 54/18 - Handelsstopp i ADONews Sweden AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:

Kortnamn: ADON ISIN-kod: SE0005936226
Orderbok-ID: 4119
CFI: ESVUFR
FISN: ADONNEWS/SH
Organisations nr: 556927-9242
LEI:254900NLCPBKN4CHHE33

Stockholm den 1 mars 2018 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.