Marknadsmeddelande 54/18 - Handelsstopp i ADONews Sweden AB

Report this content

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:

Kortnamn: ADON ISIN-kod: SE0005936226
Orderbok-ID: 4119
CFI: ESVUFR
FISN: ADONNEWS/SH
Organisations nr: 556927-9242
LEI:254900NLCPBKN4CHHE33

Stockholm den 1 mars 2018 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se