Valberedning för Everysport Media Group utsedd

I enlighet med beslutet vid Everysport Media Groups årsstämma 2017 har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2018.

Valberedningen består av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Media Group, Johan Ejermark, Michael Hansen samt Gustaf Karling i egenskap av representanter för de tre största ägargrupperna/aktiägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Everysport Media Group.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hannes Andersson, VD
Tel: 070-736 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se

Prenumerera

Dokument & länkar