Aktieinnehav i samband med optionsprogram

I samband med tilldelning av aktier inom ramen för Evolution Gaming Group AB (publ):s optionsprogram 2016/2019 har ett antal personer i ledande ställning rapporterat försäljning av aktier. Samtligas aktieinnehav har ökat eller är oförändrat jämfört med innan optionsprogrammet. Aktuella innehav redovisas på hemsidan.

Totalt har 1 770 840 nya aktier tecknats av ett antal nyckelpersoner i bolaget inom ramen för optionsprogrammet. Den totala utspädningen uppgår till cirka 1 procent. Evolution har ett utestående optionsprogram (2018/2021) där deltagarna har möjlighet att teckna aktier efter angivande av delårsrapporten för januari-juni 2021. Aktuella optionsinnehav redovisas på bolagets hemsida. Information om transaktioner utförda av personer i ledande ställning redovisas i Finansinspektionens insynsregister.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 900 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.