Aktiesplit i Evolution Gaming Group AB (publ)

Årsstämman i Evolution Gaming Group AB (publ) beslutade den 26 april 2019 om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fem aktier (5:1). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna i Evolution Gaming Group AB (publ) ska vara den 24 maj 2019. Sista dag för handel i bolagets aktier före aktiespliten är den 22 maj 2019. Första dag för handel i bolagets aktier efter aktiespliten är den 23 maj 2019. Efter verkställd aktiesplit blir den nya ISIN-koden för bolagets aktier SE0012673267.

Efter att aktiespliten har genomförts kommer antalet aktier i bolaget att öka från 35 970 377 aktier till 179 851 885 aktier och aktiens kvotvärde ändras från 0,015 euro till 0,003 euro.

Aktiespliten kommer ske automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:30 den 15 maj 2019.

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 500 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.