Förändringar i styrelse och ledning i Evolution Gaming Group AB (publ)

Evolution Gaming Group AB (publ) genomför förändringar i styrelse och ledning för att på bästa sätt möta koncernens starka tillväxt och säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling. Nuvarande styrelseordförande Joel Citron har valt att avgå som styrelseordförande men kommer att kvarstå som ledamot i styrelsen. VD och styrelseledamot Jens von Bahr har av styrelsen valts till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma. I samband med detta övertar Martin Carlesund rollen som VD för koncernen och Johan Nordström anställs som VD för den operativa verksamheten.

”Som ett resultat av vad vi åstadkommit har jag beslutat att avgå som ordförande då jag är övertygad om att bolaget behöver en arbetande styrelseordförande för att möta kommande utmaningar. Styrelsen har därför beslutat att utse Jens still ordförande fram till nästa bolagsstämma. Bolaget behöver en ordförande med Jens egenskaper och branschkunskap som på heltid kan fokusera på strategiska frågor. I anslutning till arbetet med att formulera och exekvera bolagets framtida tillväxt kommer Jens samarbeta med vår ledningsgrupp, våra kunder och aktieägare. Jens övertagande av rollen som ordförande sammanfaller även bra med möjligheten att befordra Martin till koncern-VD.  Min roll kommer fokuseras till vägledning, generell översyn och styrningsfrågor. Jag ser fram mot att jobba med Jens, Martin och styrelsen när vi fortsätter bygga detta enastående bolag”, säger Joel Citron.

”Sedan börsnoteringen har jag och Martin tillsammans fokuserat på att skapa en organisation som kan ta Evolution till nästa nivå. Den har vi nu, och Martin är med sina ledaregenskaper rätt person att leda den – vilket han bevisat under sin tid som VD för Evolutions operativa verksamhet. I rollen som arbetande styrelseordförande kommer jag själv kunna ha fullt fokus på att vidareutveckla vår framgångsrika tillväxtstrategi. Bland annat ser jag att vi kommer lägga mer tid på att titta på potentiella förvärv och strategiska samarbeten framöver”, säger Jens von Bahr.

”Evolution är i en mycket expansiv fas där befintliga kunder efterfrågar fler tjänster, nya kunder tillkommer, och där större trender såsom den landbaserade sektorns onlinemigrering pågår. Evolution har en fantastisk möjlighet att utifrån detta ytterligare stärka sin ledande position på live casino-marknaden, och jag ser fram mot att fortsätta driva bolaget mot nya framgångar. Det känns samtidigt mycket bra att ha rekryterat Johan Nordström som ny VD för den operativa verksamheten. Med Johans imponerande track record och bakgrund inom B2B-försäljning med ledande befattningar, senast inom EF Education First, är jag övertygad om att han kommer att tillföra Evolution mycket”, säger Martin Carlesund.

Information om styrelseledamöter och ledningspersoner

Jens von Bahr är grundare och VD i Evolution Gaming sedan 2006.

Joel Citron valdes in i Evolutions styrelse inför bolagets notering 2015. Han är även VD för Tenth Avenue Holdings och har en bred erfarenhet från olika ledande befattningar i investmentbolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. 

Martin Carlesund är VD för Evolution Malta sedan juni 2015. Han har en gedigen erfarenhet från spelbranschen och var innan sin anställning i Evolution VD för HighLight Media Group Ltd., en av världens ledande spelaffiliates. Han har tidigare även varit VD för Eniro Sverige och Eniro Finland.

Johan Nordström kommer närmast från rollen som President Asia hos EF Education First, världens största privata utbildningsbolag. Johan har en gedigen erfarenhet från att leda verksamheter i internationell miljö, bland annat inom EF och Oriflame.

Förändringarna kommer att träda i kraft den 1 november.

För ytterligare information, kontakta:
Jens von Bahr, VD, ir@evolutiongaming.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 8.00 CET.

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 000 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 300 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar