Information om eventuell statlig avgift i Lettland

Evolution Gaming lämnar följande information gällande en eventuell ny statlig avgift för att tillhandahålla live casino-tjänster från Lettland.

Det lettiska parlamentet har beslutat att från och med nästa år införa en avgift för live casino-bord som tillhandahålls från landet. Då Evolution driver en studio i Riga kan bolaget komma att omfattas av denna avgift. Beslutet har tagits av det lettiska parlamentet mot regeringens och flera andra instansers rekommendation och det finns fortfarande möjlighet att det ändras.

Evolution hanterar löpande regulatoriska förslag och ändringar, och bolaget betalar redan licensavgifter på flera marknader. Den planerade avgiften bedöms inte väsentligt komma att påverka bolagets ställning.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med över 100 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 700 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.