Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant vardera. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter:

  • Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
  • Johan Menckel (utsedd av JOVB Investment AB)
  • Peter Ihrfelt (utsedd av FROS Ventures AB)
  • Joel Citron (styrelseledamot)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Evolution Gaming Group AB (publ)
Att. Valberedningen
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

Årsstämman 2018 hålls på Strandvägen 7A i Stockholm den 20 april 2018 kl 14.00.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med över 100 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 700 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.