eWork Scandinavia AB återigen utvald som Ramavtalsleverantör till TeliaSonera

Report this content

För att täcka behov av förvaltning och utveckling av applikationer och infrastrukturella tjänster har TeliaSonera gjort en ny årsupphandling. Förutom ett färre antal leverantörer har målsättningen för 2003 varit att kunna koncentrera koncernens köp mot de utvalda samt att minska andelen timpris-baserade resursköp.

- Avtalet är strategiskt viktigt för eWork Scandinavia AB och innebär ytterligare ett bevis på att eWorks affärsmodell fyller en viktigt funktion bland våra kunder, kommenterar Claes Ruthberg, VD för eWork.
- Att TeliaSonera samtidigt minskar antalet leverantörer med nästan 70% mot föregående år ökar vår övertygelse att TeliaSonera anser att eWork tillför ett stort värde för TeliaSonera i sin ambition att reducera antalet leverantörer.

eWorks affärsmodell bygger på att inte ha några fast anställda konsulter, vilket bidrar till lägre kostnader samt en objektivitet vid urvalet till kunderna.
I stället erbjuder eWork specialiserade konsulter från externa bolag. På så vis bidrar eWork aktivt till TeliaSoneras ambition att drastiskt minska antalet leverantörer utan att tappa möjligheten att anlita specialistkompetens från icke ramavtalsleverantörer.

I eWorks nätverk finns över 6 000 specialiserade IT-konsulter från mindre företag som har hög kompetens och lång erfarenhet.För ytterligare information kontakta:
Claes Ruthberg, VD eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 0703 74 64 75
E-mail: claes.ruthberg@ework.se

Prenumerera

Dokument & länkar