eWork skriver strategiskt viktigt avtal och blir leverantör av IT-tjänster

eWork Scandinavia AB tecknar ramavtal med Skanova och blir en av företagets bolagsleverantörer gällande IT-tjänster för 2002. eWorks åtagande innefattar leverans av specialiserade resurser i form av en mängd olika roller som projektledning, systemutveckling, verksamhetsutvecklare, arkitekter mm.

- Avtalet är strategiskt viktigt för eWork och innebär samtidigt ytterligare ett bevis på att eWorks affärsmodell fyller en viktigt funktion bland våra kunder, kommenterar Claes Ruthberg, VD för eWork.

eWorks affärsmodell bygger på att inte ha några fast anställda konsulter, vilket bidrar till lägre kostnader samt en objektivitet vid urvalet till kunderna. I eWorks nätverk finns över 5 000 specialiserade IT-konsulter från mindre företag som har hög kompetens och lång erfarenhet.

Skanova driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, Internet- och bredbandstjänster. Skanova ingår i Teliakoncernen.


För ytterligare information kontakta:
Claes Ruthberg, VD eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 070-374 64 75
E-mail: claes.ruthberg@ework.se

Om oss

Om EworkEwork Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar