Staffan Salén ny styrelseordförande i eWork Scandinavia AB

Sven Hagströmer har meddelat eWork Scandinavia AB:s styrelse att han lämnar sin post som styrelseordförande på grund av tidsbrist. Sven Hagströmer kommer dock fortsätta som ledamot i styrelsen. Ny styrelseordförande blir Staffan Salén som varit ledamot sedan år 2003. Staffan är VD för eWorks största ägare Salénia AB.

”Med anledning av den senaste tidens turbulens inom Öresundssfären behöver jag fokusera på andra uppgifter och har därför inte den tid till förfogande som ordförandeskapet i eWork förtjänar. Staffan har varit engagerad i bolagets styrelse sedan 2003 och har både kompetensen och erfarenheten som krävs för att direkt ta över ordförandeskapet”, säger Sven Hagströmer.

”Jag beklagar att Sven avgår men är glad att han kvarstår i styrelsen. Jag känner bolaget väl och ser fram emot att på det här sättet öka mitt engagemang ytterligare”, säger Staffan Salén.

 

eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag över 1 600 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2009 omsatte företaget 1.640,1 MSEK.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Sven Hagströmer:  0707-288192

Staffan Salén:  0705-310111

 

 

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på Nasdaq OMX. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, , Alecta, Scania, SEB och Swedbank.

 

Prenumerera

Dokument & länkar