DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL MARS 2003

Resultat i korthet kvartal 1

Delårsrapport januari-mars 2003

Intäkterna för första kvartalet (januari-mars) uppgick till 1,7 Mkr (2,1 Tkr) (-20 %).

Resultatet för första kvartalet (januari-mars) före avskrivningar uppgick till -92 Tkr (255 Tkr).

Resultatet för första kvartalet (januari-mars) uppgick till -466 Tkr (208 Tkr).

Nettoresultat per aktie (januari-mars) -0,01 kr (0,01 kr).

Kommentar av vd Lars Törnqvist:

Verksamheten

Bolagens vision är att göra företag och organisationer lönsammare med produkter och tjänster för anställdas hälsa i arbetslivet. Det ska vi göra genom att växa organiskt och göra ett antal strategiska förvärv eller allianser för att behålla och stärka vår position som leverantör till företagshälsovården eller direkt till företag och organisationer. Bolagen i koncernen, InfoService Sweden och Metodicum, är välpositionerade i en attraktiv marknad men det allmänt kärva investeringsklimatet har drabbat företagets tjänster hårt eftersom kundernas investeringar inte är affärskritiska. Styrelsen fortsätter att leta efter attraktiva förvärvskandidater. Koncernen dras fortsatt med dålig likviditet vilket negativt påverkar ledningens affärsfokus och bolagens expansionsmöjligheter. Våra nyckeltal för sjukfrånvaro, rehabilitering och personalomsättning börjar bli vägledande. Frågor för ett Hälsoindex har validerats vilket gör att vi kan påvisa vilken effekt organisationens hälsa har på produktiviteten. Sammantaget gör detta att siffrorna kan analyseras och inte bara ingå som en hälsoberättelse utan också ligga till grund för beslut.

För ytterligare information:

VD Lars Törnqvist, telefon 0586-421 00, lars.tornqvist@zipstructure.se

För nyhetsbrev:

Skicka Din e-postadress till info@zipstructure.se

Nästa rapport: 29 augusti 2003

Bilagor: Balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys för koncernen. Bolagets revisor har ej gjort en översiktlig granskning.

Dokument & länkar