EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGIC HOUSE AB.

Vid dagens extra bolagsstämma valdes Ulf Löwenhav, Hans Molund samt Jan P. Wister till ordinarie styrelseledamöter, samtidigt valdes Magnus Brändström, PricewaterhouseCoopers till revisor.

Vi det efterföljande konstituerande mötet omvaldes Jan P. Wister till ordförande

Stockholm den 30 okt 2000

Magic House AB

Styrelsen

För ytterligare information.

Jan P. Wister 08-4060800

Styrelsens Ordförande