KOMMUNIKÉ 20000-06-15

Flyttas från SBI till Innovationslistan

Samarbetet mellan Aragon Fondkommission och Magic House AB, beträffande market maker-funktionen, har upphört. Därför kommer bolaget s notering att flyttas från SBI-listan till SBI-Innovationslistan, vilket sker under dagen (den 15 juni 2000). Detta innebär att handel i aktien kommer att ske på Innovationslistan från och med fredagen den 16 juni 2000.

Magic House utvärderar olika alternativ för att på bästa sätt tillgodose aktieägarnas intressen. Magic House har cirka 2 500 aktieägare.

Magic House har varit noterat på SBI sedan maj 1998. Rådgivare och market maker var Aragon Fondkommission.

Magic House AB

För ytterligare information:

Jonas Jaenecke, vd i Magic House

08 – 4060 800