MAGIC HOUSE AB (PUBL) FLAGGNINGSMEDDELANDE 2000-10-05

Report this content

Ulf Löwenhav och Hans Molund har av Mats Göransson med flera förvärvat samtliga 1 200 000 A-aktier i Magic House AB (publ). Magic House är noterat vid SBI Innovationsmarknaden. Aktieposten motsvarar ca 49,9 % av rösterna och 14,2 % av kapitalet.

Ulf Löwenhav och Hans Molund har för avsikt att verka för en verksamhetsförändring i Magic House till investmentbolag med inriktning mot mogna verksamheter inom TIME-sektorn och avser att i samband med en sådan verksamhetsförändring knoppa av drinksverksamheten till Magic House aktieägare.

För ytterligare information kontakta Ulf Löwenhav på 0708-373754.