Orderingång juni 2012

STOCKHOLM, SVERIGE, 12 juli 2012 – (NGM MTF, C2ST). C2SAT holding AB (publ.) (”C2SAT”).

C2SATs orderingång för juni månad uppgick till cirka MUSD 0,11. Under motsvarande period 2011 var orderingången cirka MUSD 0,41. Orderingången för juni 2012 är från kunder både i Europa och Sydostasien.

Orderingång (MUSD)

 

Jan – juni

Jan – juni

Helår

2012

2011

2011

0,83

0,42

1,19

Orderstock (MUSD) per den 30 juni 2012:

0,21

 

Om C2SAT u.n.ä. till ExeoTech Invest AB

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. Sedan 2012 är AIMS AB, som framförallt utvecklar och säljer IMU:er, ett helägt dotterbolag till C2SAT holding AB (publ). Därtill har C2SAT en ägarandel om 20 % i FMC, ett bolag fokuserat på produkter inom förnyelsebar energi. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-MTF (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.

(www.c2sat.com)

 

För mer information, kontakta: Fredrik Nygren, Styrelseordförande C2SAT                                   

C2SAT                                                                          

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                               

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@c2sat.se