PRESSMEDDELANDE

Thomas Lindwall - styrelseordförande i Zip Structure AB (publ) - noterat vid NGMs equitylista, har via bolag 2004-12-21 förvärvat 4.700.000 B-aktier i Zip Structure AB och har efter den transaktionen 3,8% av kapital och 3,6% av röster.

För eventuella frågor kontakta Ulf Löwenhav 0701-898909