PRESSMEDDELANDE

Tommy Sundquist, verkställande direktör och styrelseledamot i Zip Structure AB (publ), noterat vid NGMs equitylista, har via bolag 2004-12-07 förvärvat 835.193 B-aktier i Zip Structure AB och har efter den transaktionen 0,68% av kapital och 0,65% av röster.

För eventuella frågor kontakta Ulf Löwenhav 0701-898909

Dokument & länkar