PRESSMEDDELANDE 00.05.02

Meddelande om förändring av aktieinnehav

Tom Wachtmeister och hans bolag Tomwacco AB har i dag avyttrat samtliga sina 600.000 A-aktier i Torgny Jahnsson’s Magic House AB (publ.), köpare är Affärsinvest i Värmland AB.

Tomwacco AB har samtidigt förvärvat 200.000 B-aktier och innehar efter förändringen 2,72% av aktiekapitalet och 1,5% av rösterna i Magic House.