PRESSMEDDELANDE 00.05.11

Förvärv genomfört

Magic House förvärv av Nordic Drinks rörelse har godkänts av respektive bolagsstämma, det formella tillträdet skedde 2000-05-01.

Kommentar av vd Jonas Jaenecke:

”De personer ur Nordic Drinks personal som medföljer i förvärvet har flyttat till Magic’s lokaler. Arbetet med produkt- och varumärkesstrategi samt resursutnyttjande har påbörjats. Försäljningen av Nice-produkter och Water for life på den svenska marknaden utvecklas väl.”

För ytterligare information:

Vd, Jonas Jaenecke 08-40 60 800