PRESSMEDDELANDE 2001-02-05

Zip Structure AB (Magic House AB) har sålt energidryckesverkamheten.

Zip Structure, noterat som Magic House, meddelar att försäljningen av dryckesrörelsen till aktieägarna är genomförd. Intresseanmälningarna överträffade tillgängliga aktier med 100%.

Tilldelningen postades till aktieägarna den 2 februari 2001.

Likvid skall erläggas senast 12 februari. Överföringar av aktier beräknas ske mellan den 16-25 februari.

För vidare information

VD Jonas Jaenecke Magic House Försäljnings AB (publ.) 08-4060800 eller VD Ulf Löwenhav Zip Structure AB 0708-373754