ZIP STRUCTURE KONVERTERAR LÅN TILL AKTIER

Zip Structure AB (publ), noterat vid NGM, meddelar att Magic House AB, som innehar ett konvertibelt förlagslån 2001/2002 om 4.000.000 kr, beslutat och tecknat på ordinarie bolagsstämma 25 juni 2001 och vars villkor ändrades på extra bolagsstämman 27 september 2001, har beslutat påkalla konvertering av hela lånet till teckningskursen 1,00 kr. Det innebär att 4.000.000 nya B-aktier i Zip Structure AB kommer att emitteras. Efter konvertering finns det 38.375.950 stamaktier i Zip Structure varav 1.200.000 aktier av serie A och 37.175.950 aktier av serie B.

För ytterligare information kontakta vd Lars Törnqvist 0586-42100.

Dokument & länkar