ZIP STRUCTURE SENARELÄGGER KVARTALSRAPPORTERINGEN FÖR ANDRA KVARTALET 2004.

Bolaget avser kommunicera kvartalsrapporten tisdagen 31 augusti 2004.

För ytterligare information:

Ulf Löwenhav, telefon 0701-898909

Dokument & länkar