ZIP STRUCTURE SENARELÄGGER KVARTALSRAPPORTERINGEN FÖR TREDJE KVARTALET 2004.

Bolaget avser kommunicera kvartalsrapporten tisdagen 30 november 2004.

För ytterligare information:

Ulf Löwenhav, telefon 0701-898909

Dokument & länkar