ZIP STRUCTURES AKTIEÄGARE FÅR AKTIER I ONE MEDIA HOLDING

Zip Structure AB (publ), noterat vid NGM Equity, genomför i samarbete med huvudägarna till ONE Media Holding AB (publ), utdelning av aktier i ONE Media till aktieägarna i Zip.

ONE Media Holding grundades i februari 2002 av Hans Molund och Mikael Gullström. ONE Media erbjuder genom sina hel- och delägda bolag ett brett sortiment av produkter och tjänster inom direktmarknadsföring (DM).

Genom förvärv av kompletterande bolag har man på ONE Media, under det senaste året skapat en stabil och stadigt växande företagsgrupp med spetskompetens inom Direct och Interactive Marketing. Moderbolaget i koncernen, ONE Media Holding, planerar en notering i mitten av 2003. Koncernen omsätter ca 80 mkr på årsbasis och förväntas ha en omsättning om ca 250 mkr vid årsskiftet 2004. Brand X Change AB (kundklubbar), nxt sthlm direct marketing AB (dm-byrå), Promote One Scandinavia AB (contact center), Oz Incentives KB (sales promotion), Talking heads AB (contact center) ingår idag i koncernen. ONE Media har även ingått avtal om förvärv av responsverksamheten från Kuponginlösen AB.

Ägarspridningen till Zips aktieägare är ett första steg mot en börsnotering. Utskiftningen kommer att ske vederlagsfritt som gåva och baseras på aktieägarförteckningen i Zip Structure AB 20 maj 2003. Således är sista dag för handel för rätt till vederlagsfri utdelning 16 maj 2003. Samtliga aktieägare i Zip kommer att få 800 aktier i ONE.

Ägarspridningen är ett led i vår långsiktiga strategi att identifiera och förädla goda affärsidéer. Användandet av traditionell DM i kombination med befintliga och nya interaktiva kanaler är än så länge obruten mark i Sverige och Skandinavien, säher Hans Molund, vd i One Media Holding.

Molund och Gullström är grundare till Adresskompaniet, Grafiska Kompaniet och nxt communication group. Deras tidigare erfarenheter och kompetens inom området gör att det finns goda förutsättningar för ONE Media Holding att lyckas med sin affärsidé.

- Våra aktieägare får ett mycket spännande företag i sin aktieportfölj, säger Ulf Löwenhav, styrelseordförande, Zip Structure AB.

För mer information kontakta

Ulf Löwenhav, styrelseordförande Zip Structure, 0701-89 89 09

Hans Molund, vd ONE Media Holding, 0708-83 83 83

Om Zip Structure

Zip Structure är ett holdingbolag noterat vid NGM Equity. Sedan årsskiftet 2001 ingår de helägda bolagen InfoService och Metodicum i Zip. Båda bolagen verkar inom tillväxtbranschen företagshälsa. Zip har 2 500 aktieägare. Genom organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv, ska man bli en heltäckande leverantör av managementverktyg och tjänster inom hälsa och arbetsmiljö med fokus på lönsamhet.

Om ONE Media Holding

ONE Media erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster inom Direct och Interactive Marketing. Nätverket byggs upp kring en industriell kärna samt delägda konsultföretag med specialkompetens inom olika områden för Direct och Interactive Marketing. ONE Media fokuserar på att hjälpa kunder med taktisk/operativ försäljning och marknadsföring genom att kombinera traditionella och nya mediekanaler för Direct och Interactive Marketing. Målet är att skapa en företagsgrupp som noteras under 2003.

Dokument & länkar