Skärp regler och tillsyn i äldreomsorgen

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen av forskarna Mats Bergman och Henrik Jordahl till Finansdepartementet.

I knappt hälften av landets kommuner finns nu äldreomsorg i privat regi. Framväxten av en marknad för äldreomsorg har debatterats intensivt. Förespråkarna talar om värdet av valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna pekar på låg kvalitet och fall av vanvård.

I rapporten analyseras förutsättningarna för att nå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande vid konkurrens i äldreomsorgen.

Författarnas huvudsakliga slutsats är att dagens regler och tillsyn måste skärpas så att utförarna får starkare incitament att leverera god kvalitet.

De centrala förslagen är att kommunerna ska:

  • stärka tillsynen med fokus på effekter och kvalitet,
  • säkerställa viss överkapacitet i äldreomsorgen för att brukarvalet ska bli kvalitetsdrivande,
  • förmedla brukare som inte själva väljer utförare till boenden med hög kvalitet och inte till de med flest lediga platser.

För frågor om rapporten kontakta Mats Bergman 073-622 55 37 eller Henrik Jordahl
070-938 38 58.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera