Viktigt vårda de analyserande institutionerna i samhället

Genomarbetade och väl underbyggda underlag behövs inför politiska reformer. Men hur ser förutsättningarna ut för en forskningsbaserad politik? Var finns det kunskapsluckor att fylla och vilka är framtidens stora samhällsproblem att lösa? Det är några frågor som diskuteras i en ny skrift till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) som publiceras i dag.

Tidigare i år firade ESO tio år sedan nystarten genom att ordna ett seminiarium där behovet av utvärdering och analys i politiken diskuterades. I den skrift som publiceras i dag delar de medverkande vid seminariet med sig av personliga reflektioner om bland annat allmänhetens förtroende för forskning och hur evidensbaserade analyser kan få genomslag i politiken. I skriften medverkar generalsekreteraren för Vetenskap & Allmänhet Cissi Billgren Askwall, tidigare finansminister Anders Borg, professor emeritus Lars Calmfors och professor Lars Hultkrantz.

– Att i dagens informationsmiljö erbjuda fördjupad kunskap inom viktiga områden är centralt för samhällets utveckling och för det demokratiska samtalet. Det är utomordentligt angeläget att vårda våra analyserande och granskande institutioner och värna det arbete som bedrivs inom dessa, säger Hans Lindblad, ordförande för ESO som skrivit inledningen till rapporten.

Skriften Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum publiceras i dag.

För frågor och mer information om rapporten och om ESO:s verksamhet kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80 eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet. www.eso.expertgrupp.se

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera