Extended Capital Groups bolagsstämma beslutade om optionsprogram till personalen

Extended Capital Groups bolagsstämma beslutade om optionsprogram till personalen På extra bolagsstämma i Extended Capital Group ECG AB (publ) i Stockholm den 19 oktober 2000 beslutades att införa ett optionsprogram för befintlig och framtida personal i Extended Capital. Genom optionsprogrammet ökar Extended Capitals möjlighet att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Optionsprogrammet omfattar 900 000 optionsrätter. För ytterligare information, vänligen kontakta: Extended Capital Group ECG AB (publ) Jessica Staël von Holstein, vd Tel. 08-614 00 50 Mobil 070-230 34 54 Om Extended Capital Group Extended Capital Group är ett riskkapital- och utvecklingsbolag med fokus på investeringar inom business-to-business. Bolaget är noterat på OM Stockholms Fondbörs. I portföljen ingår för närvarande fyra bolag. TextileSolutions AB, som har skapat världens första fullt interaktiva handelsplats för textilier; ett komplett verktyg för handel med förhandlingsmöjligheter, integrerad logistik och hög säkerhet. TextileSolutions finns idag etablerat i Asien, USA samt Europa. Freetel AB som marknadsför ett internetbaserat koncept för hantering av större företags totala mobiltelefonanvändning. Freetel befinner sig i en stark expansionsfas och kommer att växa i Norden samt på de större europeiska marknaderna. Zeeme AB, som är först på den europeiska marknaden med en e-handelsplats för presentartiklar och profilkläder. Företaget har huvudkontor i Stockholm och kommer under året att etablera verksamhet i flera europeiska länder. Colorcraft och dotterbolaget Crossmedia är Skandinaviens främste leverantör av "digital asset management" och tillhandahåller webbaserade lösningar för marknadskommunikation, varumärkeshantering och grafisk produktion. Koncernen har huvudkontor i Stockholm och kontor i Montevideo. Läs mer om Extended Capital Group på: www.extendedcapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT01210/bit0002.pdf

Dokument & länkar