Extended Capitals investering i TextileSolutions slutförd

Extended Capitals investering i TextileSolutions slutförd Extended Capitals investering i TextileSolutions har slutförts enligt det intentionsavtal som tecknades förra veckan. Investeringen omfattar 20 miljoner kronor och är ett led i Extended Capitals satsning på företag inom e-handel B2B. TextileSolutions har skapat världens första fullt interaktiva handelsplats för textilier. - Investeringen i TextileSolutions är ett viktigt tillskott i vår portfölj, säger Jessica Staël von Holstein, vd för Extended Capital Group. Eftersom TextileSolutions idag är först på marknaden med en e- handelslösning för textilbranschen bedömer vi deras tillväxtpotential som mycket stor. Extended Capitals investeringar görs i bolag som nått en viss mognadsgrad, vilket innebär att affärsidéerna ska vara testade mot marknaden. Därefter följer Extended Capital bolaget och dess entreprenörer fram till en börsintroduktion eller försäljning av bolaget. - Vi är idag ensamma i Sverige om att endast rikta in oss på tillväxföretag inom e-handel mellan företag, säger Jessica Staël von Holstein. Möjligheterna är i stort sett obegränsade. Om två år förutspås den globala marknaden för e-handel i Europa inom business-to-business att omsätta 175 miljarder dollar. Extended Capital genomför en riktad nyemission till nuvarande aktieägare i bolaget med teckning senast 9 juni. För mer information, var vänlig kontakta: Jessica Staël von Holstein, vd Extended Capital Group, 08-614 00 50 eller 070-230 34 54 Om Extended Capital Group Extended Capital Group är ett riskkapital- och utvecklingsbolag med fokus på e-handel inom segmentet business-to-business. Bolaget är noterat på O- listan, Stockholms Fondbörs. I portföljen ingår för närvarande två bolag. TextileSolutions AB, som har skapat världens första fullt interaktiva handelsplats för textilier; ett komplett verktyg för handel med förhandlingsmöjligheter, integrerad logistik och hög säkerhet. TextileSolutions finns idag etablerat i Hong Kong, London, Milano, Paris och Stuttgart och ska inom kort öppna kontor i USA. Freetel AB som marknadsför ett internetbaserat koncept för hantering av större företags totala mobiltelefonanvändning. Freetel befinner sig i en stark expansionsfas och räknar med att vara ett 100-tal medarbetare vid årsskiftet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar