Extended Capitals investering i Zeeme slutförd

Extended Capitals investering i Zeeme slutförd Extended Capitals investering i Zeeme AB har slutförts enligt det intentionsavtal som tecknades tidigare i juni. Investeringen omfattar drygt 10 miljoner kronor och är ett led i Extended Capitals satsning på företag inom B2B. Zeeme säljer presentartiklar och profilkläder till företag via en interaktiv portal och är idag först i sitt segment på den europeiska marknaden. På den amerikanska markanden finns två aktörer, med liknande affärsidé, som båda haft en bländande utveckling. - Försprånget på den europeiska marknaden i kombination med Zeemes väl utvecklade webbtjänst medför att Zeeme har ett bra utgångsläge för att bli marknadsledande i Europa. Systemet är dessutom väldigt skalbart vilket minskar kostnaderna för en internationell expansion, säger Jessica Staël von Holstein, vd för Extended Capital Group. Extended Capitals investeringar görs i bolag som nått en viss mognadsgrad vilket innebär att affärsmodellerna ska vara testade mot marknaden. Därefter följer Extended Capital bolaget och dess entreprenörer fram till en börsintroduktion eller försäljning av bolaget. För mer information, var vänlig kontakta: Jessica Staël von Holstein, vd Extended Capital Group, 08-614 00 50 eller 070-230 34 54 Om Extended Capital Group Extended Capital Group är ett riskkapital- och utvecklingsbolag med fokus på business-to-business. Bolaget är noterat på OM Stockholms Fondbörs. I portföljen ingår för närvarande tre bolag. TextileSolutions AB, som har skapat världens första fullt interaktiva handelsplats för textilier; ett komplett verktyg för handel med förhandlingsmöjligheter, integrerad logistik och hög säkerhet. TextileSolutions finns idag i sju länder. Freetel AB som marknadsför ett internetbaserat koncept för hantering av större företags totala mobiltelefonanvändning. Freetel befinner sig i en stark expansionsfas och räknar med att omsätta 90 MSEK i år. Zeeme AB, som är först på den europeiska marknaden med en e-handelsplats för presentartiklar och profilkläder. Företaget har huvudkontor i Stockholm och kommer under året att etablera verksamhet på flera stora europeiska marknader. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar