Extended investerar i TextileSolutions

Extended investerar i TextileSolutions Riskkapitalbolaget Extended Capital Group har tecknat ett intentionsavtal med TextileSolutions om en investering i bolaget om 20 miljoner kronor. Investeringen är ett led i Extendeds satsning på företag inom e-handel B2B. TextileSolutions har skapat världens första fullt interaktiva handelsplats för textilier; ett komplett verktyg för handel med förhandlingsmöjligheter, integrerad logistik och hög säkerhet. * TextileSolutions har utvecklat ett unikt e-handelskoncept där affärsmöjligheterna är enorma, säger Jessica Staël von Holstein, vd för Extended Capital Group. Eftersom Textile Solutions idag är först på marknaden med en e-handelslösning för textilbranschen bedömer vi deras tillväxtpotential som mycket stor. Europamarknaden för textilier beräknas vara värd ca 127 miljarder euro och TextileSolutions räknar med att en ansenlig del, uppåt 30 procent, kommer att säljas via marknadsplatser. TextileSolutions har skapat Europas största handelsplats på Internet för köp och försäljning av textilier.Här matchas leverantörer och köpare av textilier från hela världen. För leverantörer innebär handelsplatsen en billigare kanal att komma i kontakt med ett stort antal potentiella köpare. För köparen reduceras ledtiderna med två veckor per order och transaktionskostnader med minst 30 procent. * Sedan starten 1999 har vi etablerat verksamhet i sex länder, säger Mats Palmquist, grundare och marknadschef för TextileSolutions AB. Kapitaltilskottet innebär att vi kan fortsätta vår internationella expansion i den takt vi börjat. Närmast väntar etablering i USA, där vi öppnar kontor nästa vecka. Idag är 150 företag runt om i världen anslutna till TextileSolutions handelsplats och man räknar med en fortsatt tillväxt på 50 procent per månad. Vid slutet av året beräknar man vara 100 anställda. Förutom huvudkontoret i Göteborg har TextileSolutions kontor i Hong Kong, Milano, Paris, Stuttgart och London. * Vårt mål är att skapa en gemensam plattform för TextileSolutions forsatta utveckling, säger Jessica Staël von Holstein. Ett av de mervärden vi aktivt kan bidra med är den spjutspetskompetens inom B2B-området som finns inom vårt nätverk. För mer information, var vänlig kontakta: Jessica Staël von Holstein, vd Extended Capital Group, 08-614 00 50 eller 070-230 34 54 Mats Palmquist, marknadschef Textile Solutions, 031-772 41 56 eller 070-834 15 05 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00980/bit0002.pdf

Dokument & länkar