• news.cision.com/
  • Eyeonid Group AB/
  • Eyeonid Group AB (publ) redogör för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT och de nyligen skrivna avtalen

Eyeonid Group AB (publ) redogör för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT och de nyligen skrivna avtalen

Report this content

Som tidigare kommunicerats arbetar affärsområdet EyeOnTEXT just nu med att utveckla en portal till den kraftfulla textanalysplattform bolaget har. Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2018 men redan nu, två månader in på det nya året kan vi informera att affärsområdet börjat teckna olika former av avtal.

”Affärsområdet EyeOnTEXT är otroligt spännande både vad gäller nyttan för Eyeonid:s affärs- och produktområden såväl som den potential produkten har för den övriga marknaden. Då vi inte hade räknat med att redan nu börja skriva avtal, om än i nuläget inga större intäktsbringande avtal har vi ändå valt att informera marknaden då vissa av projekten är publika.” säger Daniel Söderberg, VD, Eyeonid Group AB.

Nedan redogör vi status för årets två första månader:

•    Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat.
 
•    Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde.

•    En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.  

•    Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG. Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder.

”Partneravtalet med Almagenic ger oss ett mycket spännande insteg på den tyska marknaden för dynamisk textanalys. Det innebär också en formalisering av ett sedan tidigare nära samarbete mellan vårt utvecklingsteam i Antwerpen och Almagenic. Almagenics användning av EyeOnTEXT är även helt i linje med vår vision för tillämpning av tredje generationens textanalys som vi erbjuder genom EyeOnTEXT. I det paradigmskifte som den generationens textanalys kan erbjuda ingår en dramatisk förbättring av användarvänlighet, vilket ökar tillgängligheten för självlärande textanalys och en dramatisk förenkling av integrering av språk. Det lägger även grunden för disruptiva affärsmodeller i redan etablerade marknader, vilket Almagenic är ett lysande exempel på.” säger Thom Thavenius, Vice VD Eyeonid Group AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar