Eyeonid Group AB (publ) tecknar 2 års avtal med sydafrikanska My Cybercare (Pty) Ltd om återförsäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-Bevakningstjänster

Eyeonid Group AB har idag tecknat ett 2 årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.

Eyeonid Group AB och My Cybercare (Pty) Ltd har ingått ett långsiktigt samarbete för den sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och regioner när tillfälle ges. My Cybercare kommer marknadsföra tjänsten från EyeOnID till både befintliga och nya kunder i Sydafrika.
My Cybercare erbjuder en cyber-försäkring inkluderat ett antivirusprogram för konsument- och företagsmarknaden i Sydafrika tillsammans med sin partner Genric Insurance.
My Cybercare har sedan tidigare ett befintligt distributionsavtal med en välkänd global leverantör av antivirus-mjukvara. Denna antivirus-mjukvara tillsammans med en försäkring från Genric Insurance Company paketeras nu ihop den proaktiva ID-bevakningstjänsten från EyeOnID.
Försäljningen av tjänsten kommer att ske både via en befintlig e-handeltjänst från My Cybercare (www.mycybercare.com) samt i olika paketeringar med fysiska och virtuella produkter via lokala och globala partners som hanteras av My Cybercare.

Eyeonid Group AB erhåller ersättning enligt två modeller:

·    När tjänsten bundlas i en kampanj med tredjepartsprodukt erhåller Eyeonid Group en fast årsavgift per användare gällande det första året, och om kunder därefter väljer att förlänga tjänsten erhåller Eyonid Group en löpande månatlig ersättning.
·    Om tjänsten säljs direkt till kund av My Cybercare erhåller Eyeonid Group en löpande månatlig ersättning per användare.
·    Beräknat på årsbasis är de månatliga ersättningarna högre.

Utöver de rörliga ersättningarna ovan erhåller även Eyeonid Group en mindre engångsersättning vid leverans.

Baserat på tidigare volymer som My Cybercare levererat och prognoser uppskattas avtalets värde till minst EUR 500 000 över 2 år.    

“Sydafrika är en strategiskt viktig marknad med hänseende till den möjliga volymen av kunder. Idag bor det närmare 60 miljoner människor i Sydafrika med en god internetpenetration om över 22 miljoner användare. Teamet och ledningen bakom My Cybercare har en lång och framgångsrik erfarenhet av både regionen och stora samarbeten inom Cybersäkerhet. Detta gör att de förstår väl både värdet av vår tjänst samt hur den på bästa sätt integreras i deras befintliga erbjudande.
Jag är väldigt glad att vi har lyckats få till detta samarbete med en så pass erfaren aktör på den Sydafrikanska marknaden och detta bekräftar ännu en gång att vi har en väldigt internationellt konkurrenskraftig tjänst säger Daniel Söderberg”, VD Eyeonid Group AB.

"We are very happy with our new agreement with Eyeonid Group. The solution will be fully integrated with the MyCybercare Suite of Insurance Products. The solution will form part of the new MyCybercare Personal Monitoring Services. The Service will look to offer customers an Always-On, live monitoring of personal info such as ID, Email, Credit Card and phone number. The system searches the web and dark web, providing notifications, alerts and remediation assuming fraudulent input.  We have seen a strong demand in our markets, and we have evaluated several ID-monitoring solutions on the market but our conclusion is that the service from Eyeonid group is a state of the art solution that will work perfectly with our offering and offer the future proof solution that we need says Simon Campbell-Young, CEO of My Cybersecurity Ltd.
Contact us at www.my-cybercare.com

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar