• news.cision.com/
  • Eyeonid Group AB/
  • Eyeonid Group AB (publ) tecknar avtal med Arvato Finans AB för att integrera betalningstjänster i EyeOnID:s erbjudande

Eyeonid Group AB (publ) tecknar avtal med Arvato Finans AB för att integrera betalningstjänster i EyeOnID:s erbjudande

Report this content

Eyeonid Group AB (publ) har idag tecknat avtal med Arvato Finans AB, som blir ny leverantör av betalningslösningar till EyeOnID och deras distributionspartners för produkter inom området ID-monitorering. Affären stärker EyeOnID:s konkurrenskraft och innebär ett unikt erbjudande, vilket kommer att stärka resultatutvecklingen för bolaget.

Arvato Finans AB är en europeisk aktör inom betal- och finanstjänster, inkasso samt kreditrisker. Europa och Norden är hemmamarknader och företaget ägs av den tyska koncernen Bertelsmann.

Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid”) är en SaaS-leverantör som genom sin avancerade teknologi för insamling, analys och paketering av data bland annat utvecklat produkter inom segmentet ID-monitorering. Lösningen paketeras och distribueras till slutkonsumenter genom olika industrisegment så som bank, försäkring, telekom och retail. Den används av slutkonsumenter för att minimera riskerna för digitala bedrägerier, account takeovers och ID-stölder genom att fungera som ett proaktivt skydd. I erbjudandet från EyeOnID ingår också stödjande funktioner inom betalningslösningar, försäkring, assistans samt marknadssupport för lansering och kommunikation.

Avtalet innebär att Arvato kommer tillhandahålla sina betallösningar som en del av EyeonID’s erbjudande till kunder och distributionspartners. Det möjliggör enkel hantering av betalningar från slutanvändare för de helhetslösningar som EyeOnID tillhandahåller för sina partners räkning. Avtalet tecknas avseende Sverige och täcker de nordiska länderna med lokala avtal för Norge, Finland och Danmark, samt kan vid behov utökas till andra europeiska länder.

Avtalet innebär att EyeOnID kommer integrera funktionen i sina portal- och API-lösningar, både för försäljning via tredje part eller vid så kallade Try and Buy-erbjudanden inbyggda i EyeOnID’s tjänstelösningar.

Avtalet löper över 12 månader med automatisk förlängning om 12 månader i taget och innebär att EyeOnID kommer kunna leverera ytterligare ett stöd till sina kunder som minskar kraven på deras resurser för lanseringar på sina lokala marknader. För EyeOnID innebär det också att man kan stärka prisbilden ytterligare för sina tjänster, vilket ger en ökad marginal i affären över tid. De första integrationerna kommer kunna ske redan före halvårsskiftet 2020.

För EyeOnID betyder detta både en ökad konkurrenskraft och differentiering i marknaden, då erbjudandet blir än mer flexibelt genom en distributionslösning som kan hantera kundflöden från början till slut. För kunderna innebär det minskade integrationskrav mot egna system, vilket kortar ledtider och minskar kraven på investeringar i IT. EyeOnID börjar därmed agera som en drift- och lösningsleverantör snarare än en produktleverantör, vilket bedöms stärka lönsamheten i erbjudandet.

  • ”Avtalet med Arvato gör att EyeOnID nu kan leverera nyckelfärdiga lösningar och därmed har tagit ytterligare ett stort steg i utvecklingen av vår distributionsplattform och erbjudandet till våra kunder. I praktiken innebär det att Eyeonid etablerar sig som möjliggörare för alla delar i distributionskedjan av vår proaktiva ID-skyddstjänst. Genom att vi nu kan integrera olika tredjepartslösningar ökar flexibiliteten ytterligare. Vi möter enkelt verksamhets-, it- och affärskrav vilket kommer att kunna minska ledtider inom såväl avtalsprocesser som i leveranser till kund – därmed erbjuder vi den mest anpassningsbara lösningen på marknaden, vilket ger oss än större konkurrenskraft då vi kan samarbeta med vilken potentiell kund som helst. Sammantaget kommer detta bidra till en ökande tillväxt för bolaget. Försäljningsteamet med Magnus Lundberg, Director Global Sales, i spetsen har sett till att Eyeonid landat en strategisk viktig lösning och som kommersiellt stärker vår affär. Jag är väldigt stolt över det engagemang och jobb som lagts ner av alla parter.”, säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Patrik Ugander VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 070-5440168
E-post: 
patrik.ugander@eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020, kl 08.17 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar