Eyeonid Group AB (publ) tecknar pilotavtal med en telekomoperatör i Västeuropa gällande EyeOnID 360° Modules riktat mot konsumentmarknaden

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har tecknat avtal med en telekomoperatör i Västeuropagällande en pilot av Eyeonids konsumentprodukter. Resultaten från piloten ska bland annat ligga till grund för beslut om paketering och marknadsstrategi avseende återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-stöldskydd med tillhörande och nyutvecklade 360°-moduler, support och möjligt försäkringstillägg.

Telekomoperatörer är ett prioriterat marknadssegment för Eyeonid Group. Eyeonid Group är i dialog med allt fler ledande telekomoperatörer i Europa och globalt, gemensamt för alla är att vi identifierat ett tydligt intresse och behov av Eyeonids tjänster.

Telekomoperatörer tillhandahåller massmarknaden en mobil väg till internet och med det omfattande och växande utbudet av onlinetjänster som kräver att konsumenterna registrerar och delar med sig av olika typer av privat information, som till exempel e-post, lösenord, kreditkortsinformation, adress och personnummer, ökar också risken att dessa uppgifter kommer i orätta händer genom intrång, läckor och stöld.

Genom att erbjuda eller inkludera Eyeonids proaktiva ID-stöldskydd för varje enskild användare tar man som operatör ett större ansvar för sina kunders sociala välbefinnande och säkerhet online. Samtidigt skapas en starkare relation mellan operatör och abonnent vilket långsiktigt gynnar båda parter.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 073-422 79 30
e-post: 
daniel.soderberg@eyeonid.com 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Taggar:

Prenumerera