Kommuniké från extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 31 januari 2020 kl.10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att entlediga Joerg Floeck som styrelseledamot och utse Bolagets externa VD, Patrik Ugander, till ny styrelseledamot.

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de srre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, styrelseordförande

+46 (0)76-877 00 00

henrik.sundewall@eyeonid.com

Patrik Ugander, VD

+46 (0)70-544 01 68

patrik.ugander@eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO

+46 (0)73-545 53 50

carl-magnus.jonsson@eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl 11.30 CET.

Om oss

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar