6 400 aktieägare deltog i erbjudande om courtagefri handel

Aktieägare i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) med färre än 100 aktier (en börspost) har erbjudits att courtagefritt antingen komplettera innehavet upp till en börspost eller sälja samtliga aktier. Ca 6 400 aktieägare, av totalt ca 18 600 som erbjudandet riktades till, anmälde sig för köp eller försäljning. Av anmälningarna avsåg 2 900 försäljning och 3 500 köp. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 76 000 aktier. – Det är mycket positivt och glädjande att 3 500 aktieägare tog vara på tillfället att courtagefritt öka innehavet i Wihlborgs till en börspost, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar