Anders Elsell och Anders Jarl till styrelsen för ”nya” Wihlborgs

Anders Elsell och Anders Jarl kommer att ingå i styrelsen för ”nya” Wihlborgs jämte Erik Paulsson (ordförande), Bo Forsén, Kerstin Fredriksson, Sten K Johnson och Johan Qviberg. Mikael Nachemson har anmält att han med anledning av utnämningen till verkställande direktör i Bure Equity AB inte längre har utrymme för ytterligare styrelseuppdrag och därför måste tacka nej till uppdraget i ”nya” Wihlborgs. Anders Elsell är finansanalytiker på Investment AB Öresund. Anders Jarl är idag chef för Projekt och Utveckling i Wihlborgs Öresund och har utsetts till verkställande direktör i ”nya” Wihlborgs. Med ”nya” Wihlborgs avses det bolag, omfattande fastigheterna i Öresundsregionen, som föreslås delas ut till aktieägarna. (Se pressmeddelande 2004-12-13.) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar